Workshop „Efektívne financovanie projektov a ich úspešná implementácia“.

V spolupráci s neziskovou organizáciou METRO Vás srdečne pozývame na bezplatný workshop s názvom „Efektívne financovanie projektov a ich implementácia“, ktorý sa uskutoční dňa 09.05.2019 v priestoroch spoločnosti na ulici Pavla Mudroňa 24 v Martine.

Čo sa na workshope môžete dozvedieť.
V rámci workshopu Vás čakajú dve prezentácie zamerané na čerpanie financií pre malé, stredné a veľké projekty. Konkrétne sa môžete tešiť na:

  • prezentáciu spoločnosti MLT consulting, ktorá Vám predstaví moderný systém Fondis, ktorý zefektivňuje prácu so žiadosťami o nenávratný finančný príspevok a tiež predstaví aktuálne pripravované výzvy pre základné a stredné školy.
  • prezentáciu neziskovej organizácie METRO, ktorá Vám predstaví možnosti rýchleho a efektívneho financovania malých projektov do celkovej hodnoty 10 000,- EUR.

V rámci workshopu budú tiež dostupní projektoví manažéri, ktorí s Vami radi nezáväzne a bezplatne posúdia projektový zámer, prípadne nájdu vhodnú otvorenú alebo pripravovanú výzvu.

Pre koho je workshop určený.
S radosťou privítame všetkých podnikateľov, riaditeľov alebo iných zástupcov firiem a štátnych inštitúcií, ktorých zaujíma efektívne financovanie projektov zo štrukturálnych fondov Eúropskej únie a tiež z nadačných fondov partnerov združenia METRO. Primárne sa však na tomto workshope zameráme na financovanie projektov pre základné a stredné školy na rozvoj inovatívnej výučby v regióne Turiec. 

Program workshopu.
Workshop sa uskutoční dňa 09.05.2019. Predpokladané trvanie workshopu je od 15:00 do 17:00.

  • od 15:00 do 15:10 – začiatok workshopu.
  • od 15:10 do 15:45 – prezentácia „Efektívne financovanie projektov dotovaných EÚ a ich úspešná implementácia“.
  • od 15:45 do 16:00 – prestáva na občerstvenie a networking.
  • od 16:00 do 16:30 – prezentácia „Rýchle čerpanie financií na malé projekty“
  • od 16:30 do 17:00 – občerstvenie, networking a bezplatné posudzovanie projektových zámerov spoločne s hľadaním optimálnych výziev.

Počas celého workshopu budú k dispozícii projektoví manažéri, ktorí s Vami radi prediskutujú Vašu myšlienku alebo nápad o možnom projekte a radi Vám pomôžu nájsť vhodnú cestu financovania.

Miesto konania workshopu
Workshop sa bude konať na ulici Pavla Mudroňa 24 v budove Čínskej reštauŕacie (oproti bývalej detskej pohotovosti) na druhom poschodí. Parkovanie je pre návštevníkov k dispozícii vo dvore, alebo pri budove bývalej detskej pohotovosti.

V prípade, že sa na daný workshop neviete dostaviť, ale máte záujem dozvedieť sa informácie o financovaní projektov, neváhajte nás kontaktovať na kancelaria@mltconsulting.sk