Odpadové hospodárstvo

Systémy na efektívnejšiu recykláciu a SMART manažment odpadu pre mestá, školy, obce a súkromné firmy.