e-štátne služby

Systémy na efektívnejšiu komunikáciu so štátom pre právnické osoby a rýchlejšie reagovanie na povinnosti.