Čerpanie štrukturálnych fondov

Systémy na efektívnejší manažment žiadostí o nenávratné finančné príspevky pre základné a stredné školy a firmy.