Konzultačné & poradenské služby

Spoločnosť MLT consulting poskytuje konzultačné a poradenské služby v oblasti financovania projektov pomocou štrukturálnych fondov Eúropskej Únie. Našim klientom dokážeme pokryť kompletný proces žiadosti od NFP – od nájdenia vhodnej žiadosti cez vypracovanie projektového zámeru až po úspešné ukončenie monitorovacieho obdobia a s tým spojené reporty.

Čerpanie fondov EÚ

Pomocou štruktúralnych fondov Eúropskej únie našim klientom pomáhame rozvíjať ich podnikanie, prinášame inovatívne technológie alebo rozvíjame región vo svojom okolí.

Dohodnúť si stretnutie

Na ceste projektom potrebujete silného partnera

Kompletný servis

Naša spoločnosť pokrýva kompletný servis, ktorý žiadateľ o nenávratný finančný príspevok potrebuje. Vďaka nášmu systému Fondis sú všetky úlohy pre žiadateľa zjednodušené a dostupné kedykoľvek online.

Žiadateľovi pomôžeme:
 • premyslieť vhodný projektový zámer a napasovať ho do konkrétnej výzvy,
 • napísať žiadosť o nenávratný finančný príspevok,
 • dať dohromady všetky potrebné prílohy a doklady,
 • pokiaľ je potrebné, tak vyhlásiť verejné obstarávanie,
 • vybrať vítazného dodávateľa a predať mu podklady,
 • dohliadať na priebeh plnenia verejného obstarávania dodávateľom,
 • podávať reporty do Eúropskej Únie počas monitorovacieho obdobia.

Inovatíne eurofondy

Vyvinuli sme systém Fondis, ktorý našim klientom pomáha manažovať jednotlivé žiadosti o nenávratné finančné príspevky. Každý klient obdrží prístupy do interného systému, kde budeme spoločne komunikovať celý proces žiadosti. Vďaka tomu dokážeme spoločnosť žiadosť vyriešit kvalitnejšie a rýchlejšie.

Záruka kvality

Vieme čo robíme. Našim klientom garantujeme, že kvôli našej chybe o svoj nenávratný finančný príspevok neprídu. V prípade, že žiadosť o nenávratný finančný príspevok bude odmietnutá z dôvodu administratívnej chyby tak celý proces žiadania o nenávratný finančný príspevok v druhom kole výzvy s rovnakým projektým zámerom zopakujeme na vlastné náklady.

Dohodnúť si stretnutie

Služby našich dcérskych projektov

 • dodávanie kompostérov a iných pomôcok na recykláciu/separáciu,
 • SMART moderným manažmentom odpadu pre mestá, obce a združenia,
 • neziskovými a inými aktivitami na podporu životného prostredia.

viac informácií nájdete na webstránke projektu.

 • moderné informačné systém na manažment pacienta pre nemocnice,
 • predajom interaktívnych reklamných plôch a analýzou cieľovej lekární,
 • modernizácia výberu liekov pre pacienta s možnosťou dovozu lieku.

viac informácií nájdete na webstránke projektu.