Naše projekty & systémy

Miesta na internete, kde zavítala naše digitalizačná revolúcia a sme na ňu hrdí.

eodpad

eOdpad

Projekt eOdpad sa zameriava na aktuálne problémy s odpadovým hospodárstvom v slovenských mestách a obciach. V rámci projektu sa pravidelne zúčastňujeme verejných obstarávaní na dodávky kompostérov na podporu triedenia a separácie biologicky rozložiteľného odpadu. Poskytujeme aj inteligentný systém na manažment odpadu.

health-distribution

Health Distribtion

Projekt Health Distribution sa zameriava na aplikovanie moderných technológií v oblasti zdravotníckej starostlivosti. Pomocou našich technológií sa snažíme uľahčiť prácu lekárom ale aj manažmentu nemonice. Poskytujeme komplexný a plnohodnotný systém na správu nemonicníc s prepojením na lekárne a tiež pacienta.

Digitalny
podnikatel.sk

Digitálny podnikateľ

Projekt je zameraný na uľahčenie komunikácie podnikateľa zo štátnou správou vo všetkých obvetviach, ktoré sú pre dodržanie legislatívnych podmienok nevyhnutné. Pomocou nášho systému uľahčujeme podnikateľom registráciu koncového užívateľa výhod, pomáhame im podávať zmeny na príslušný register a množstvo starostí.

 

V prípravnej fáze.

Fondis

Systém Fondis

Fondis je inteligentný systém na manažment žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorý uľahčuje prácu žiadateľom. V rámci Fondis-u systém používateľovi za asistencie nášho pracovnícka prideľuje len prioritné a presné úlohy, ktoré sú potrebné pre podanie žiadosti alebo ďalšie kroky. Fondis poskytujeme všetkým klientom zdarma.

 

Spustený DEMO prístup.
Pre získanie prístupu nás prosím kontaktujte.

Sledujte progres spolu s nami

Workshop „Efektívne financovanie projektov a ich úspešná implementácia“.
Workshop „Efektívne financovanie projektov a ich úspešná implementácia“.

V spolupráci s neziskovou organizáciou METRO Vás srdečne pozývame na bezplatný workshop s názvom „Efektívne financovanie projektov a ich implementácia“, ktorý sa uskutoční dňa 09.05.2019 v priestoroch spoločnosti na ulici Pavla Mudroňa 24 v Martine.

Povinná registrácia obchodníkov predávajúcich tabakové výrobky.
Povinná registrácia obchodníkov predávajúcich tabakové výrobky.

Dňom 20.05.2019 vstúpi do platnosti nová povinnosť pre všetkých obchodníkov, ktorí predávajú tabakové výrobky koncovým spotrebiteľom. Všetci takýto obchodníci sú povinní registrovať sa cez portál DATACENTRUM a vypredať všetky zásoby tabakových výrobkov, ktoré neobsahujú identifikačný kód výrobku.