Povinná registrácia obchodníkov predávajúcich tabakové výrobky.

Dňom 20.05.2019 vstúpi do platnosti nová povinnosť pre všetkých obchodníkov, ktorí predávajú tabakové výrobky koncovým spotrebiteľom. Všetci takýto obchodníci sú povinní registrovať sa cez portál DATACENTRUM a vypredať všetky zásoby tabakových výrobkov, ktoré neobsahujú identifikačný kód výrobku.

Aké subjekty sa musia registrovať.
Registrovať sa musí každý obchodník, ktorí predáva tabakové výrobky koncovému užívateľovi (maloobchod). V praxi sa táto povinnosť bude týkať najmä nasledovných subjektov:

  • lokálných potravín a iných druhov samoobslužných predajní,
  • pohostinných zariadení a barov,
  • nočných klubov a herní,
  • čerpacích staníc,
  • pouličných stánkov,
  • čajovní a tzv. „shishabarov“.

Pokiaľ predávate tabakové výrobky koncovému zákazníkovi.
Aby ste sa vyhli akýmkoľvek nepríjemnostiam a dodržali pripravovanú legislatívu, je potrebné:

  • najnejskôr do 20.05.2019 elektronicky podať „Žiadosť o identifikátor hospodárskeho subjektu“,
  • najneskôr do 19.05.2020 vypredať všetky tabakové výrobky, ktoré nemajú 28-miestny kód.

Účelom registrácie predajcu ako hospodárskeho subjektu je pridelenie jedinečného identifikátora, ktorý bude Váš dodávateľ pri obchodovaní zadávať do vytvoreného systému. V praxi to znamená, že pokiaľ nebudete mať pridelený jedinečný identifikátor, tak Vám Váš dodávateľ môže odmienuť predať tabakové výrobky, nakoľko každý obchod musí zapísať do vyššie uvedeného systému. 

Dostupnejšie informácie o tabakových výrobkov.
Cieľom registrácie maloobchodných predajcov tabakových výrobkov je zlepšenie dostupnosti informácií o pôvode tabakových výrobkov. Pomocou 28-miestneho číselného kódu, ktorý bude súčasťou každého obalu každého tabakového výrobku bude možné nájsť dodávateľa, dovozcu ale aj distribútorov konkrétneho výrobku.

Ako podať „Žiadosť o identifikátor hospodárskeho subjektu“.
Postup podania žiadosti nie je zložitý, podáva sa prostredníctvom tzv. DATACENTRA, ktoré zároveň jedinečné identifikátory žiadateľom vydáva.

Po vyplnení formulára, ktorý sa nachádza na webovej stránke https://tttsk.sk/ je potrebné výsledný dokument elektronicky podpísať a následne prostredníctvom elektronického portálu slovensko.sk odoslať poskytovateľovi služieb „DATACENTRUM BRATISLAVA“ pomocou záložky „Všeobecná agenda“.

Pre všetkých podnikateľov sme pripravili bezplatný návod vo forme PDF dokumentu, ktorý si môžete stiahnuť na tomto odkaze. Dokážeme tiež celý proces registrácie a výsledného pridelania identifikačného formuláru urobiť za Vás, v takomto prípade nás prosím kontaktuje na kancelaria@mltconsulting.sk.

Čo hrozí v prípade nesplnenia povinnosti.
Sankčné tresty pre subjekty sú v čase písania tohto článku odložené, preto Vás žiaden úrad zatiaľ v prípade, že registráciu nestihnete pokutovať nebude. Hrozí Vám avšak odmietnutie dodania tabakových výrobkov Vaším dodávateľom, nakoľko dodávateľ je povinný zadať pri predaji tovaru jedinečný identifikátor kupcu, ktorým nebudete disponovať.

V prípade akýchkoľvek otázok je Vám k dispozícií naša bezplatná konzultačná poradňa, stačí napísať na kancelaria@mltconsulting.sk.